Dzisiaj jest 27 stycznia, imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław
 
   
   
   
   
 Badania polichromii chwarszczaÅ„skich
   
   
 
 


 

Kwatera nr 21 (S. Johannes)
 
GÅ‚owa postaci z kwatery nr 21          

Johannes

GÅ‚owa postaci z kwatery nr 21 (domniemany Å›w. Jan). Jest jednym z dwóch fragmentów z nimbem zawierajÄ…cym być może opis z imieniem Å›wiÄ™tego. Mimo pozornego chaosu odczytywanych linii wiÄ™kszość z nich to odcinki prostych, albo krawÄ™dzie różnoksztaÅ‚tnych plam przystajÄ…cych do prostych obecnie nieistniejÄ…cych, a wykorzystywanych w procesie tworzenia. Na poczÄ…tku badaÅ„ ich uporzÄ…dkowanie wydaje siÄ™ jednak nie do odgadniÄ™cia, choć wyczuwalny rytm struktury może dawać nadziejÄ™ na ostateczny wynik pozytywny. Być może w takÄ… wÅ‚aÅ›nie strukturÄ™ wpisane sÄ… domniemane litery napisu identyfikujÄ…cego postać.

GÅ‚ównym celem badania jest odpowiedź na pytanie: czy wnÄ™trze nimbu zawiera napis identyfikujÄ…cy postać. JeÅ›li nie zawiera, to badanie pozwoli okreÅ›lić strukturÄ™ wnÄ™trza nimbu oraz jego dokÅ‚adny ksztaÅ‚t. JeÅ›li jednak badanie wykaże obecność napisu, to celem jest oczywiÅ›cie również jego odczytanie i możliwie dokÅ‚adne wirtualne odtworzenie. DziÄ™ki temu być może uda siÄ™ zidentyfikawać z caÅ‚kowitÄ… pewnoÅ›ciÄ… pierwszÄ… postać przedstawionÄ… na chwarszczaÅ„skich polichromiach.

Johannes nimb

Link do filmu w (QuickTime .mov - otwiera siÄ™ w nowym oknie)   
 
polichromie.eu - odkrywanie średniowiecznych polichromii
kontakt
 
 
19483