Dzisiaj jest 6 grudnia, imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna
 
   
   
   
   
 Badania polichromii chwarszczańskich
   
   
 
 


 

ściana południowa

Wprowadzenie do badań polichromii z kaplicy zakonnej w Chwarszczanach
(etap rozpoczęty w okresie marzec-maj 2019 roku, uzupełniany badaniami bieżącymi)

Podstawowym problemem jest duże zniszczenie pierwotnych polichromii, na które nałożyły się efekty nietrafionych rekonstrukcji konserwatorskich.
Zarówno duże znaczenie kaplicy chwarszczańskiej w przypuszczalnym okresie powstawania polichromii jak i waga przywiązywana w średniowieczu do każdej świątyni, na które nałożył się styl malarski stosowany powszechnie w Europie Zachodniej w XV wieku, pozwalają przypuszczać, że efekt pracy warsztatu malarskiego powinien raczej być bliżej „olśniewającego” niż „zgrzebnego". Zapewne wykonał je dobry warsztat malarski.
Proces „odkrywania" polichromii polega na ciągłej konfrontacji i weryfikacji hipotez oraz dochodzenie do celu metodą kolejnych przybliżeń.
Jedną ze ścieżek wciąż jeszcze wstępnego etapu badań jest analiza wybranych fragmentów polichromii, wyszukiwanie części charakterystycznych dla całości, porównywanie ich i wyciąganie wniosków do etapów następnych.
Badania są procesem interdyscyplinarnym na każdym etapie pracy. Oprócz tradycyjnych dziedzin: historii, historii sztuki i badań konserwatorskich - są to na przykład również: psychologia i fizjologia widzenia (w tym zagadnienie złudzeń optycznych), fizyka, chemia, matematyka (w tym planimetria i statystyka), ale także historia średniowiecznej liturgii oraz teoria muzyki i wiele innych dziedzin, jeśli zachodzi taka potrzeba. W omówieniach przyjęto numerację poszczególnych kwater (w tym niezamalowanych) rozdzielonych służkami i otworami okiennymi, począwszy z lewej strony od portalu w ścianie zachodniej.

Maciej Sałański

- Kwatera nr 21 (w pasku bocznym strony znajdują się linki do poszczególnych rozdziałów badań)

 

   
 
polichromie.eu - odkrywanie średniowiecznych polichromii
kontakt
 
 
18800