Dzisiaj jest 27 stycznia, imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław
 
   
   
   
   
 Techniki polichromii Å›redniowiecznych
   
   
 
 


 

Fresk (al fresco, buon fresco)
 
 

Technika malarstwa Å›ciennego, polegajÄ…ca na malowaniu na mokrym tynku, pokrytym kilkoma warstwami zaprawy, farbami z barwników odpornych na alkaliczne dziaÅ‚anie wapna, rozprowadzanymi wodÄ… deszczowÄ…; spoiwem staje siÄ™ samo podÅ‚oże na skutek przemiany wapna gaszonego pod wpÅ‚ywem dwutlenku wÄ™gla z powietrza w krystaliczny wÄ™glan wapnia, który wiąże czÄ…steczki farby: malowidÅ‚o wykonuje siÄ™ częściami, nakÅ‚adajÄ…c ostatniÄ… warstwÄ™ zaprawy intonaco tylko na takÄ… powierzchniÄ™, jakÄ… można zamalować w ciÄ…gu dnia (tzw. partie dzienne, czyli giornata); w przeciwnym razie wyschniÄ™ta zaprawa nie wiąże siÄ™ już z farbÄ… i nie zamalowane warstwy tynku muszÄ… być usuwane. Przeniesienia na Å›cianÄ™ projektu malowidÅ‚a wykonanego na kartonie dokonywano przy użyciu siatki, uÅ‚atwiajÄ…cej powiÄ™kszanie, lub przez wyciÅ›niÄ™cie konturu na Å›cianie albo przyprószenie wÄ™glem drzewnym przez otworki zrobione w kartonie. Fresk jest technikÄ… bardzo trudnÄ…, gdyż nie pozwala na dokonywanie poprawek i zmian oraz wymaga malowania częściami, ale należy do najtrwalszych rodzajów malarstwa Å›ciennego. Fresk w XIV wieku wystÄ™puje prawie wyÅ‚Ä…cznie we WÅ‚oszech, rozpowszechniony i stosowany przez wielu artystów w renesansie i baroku, zostaÅ‚ nastÄ™pnie prawie zupeÅ‚nie zarzucony; wystÄ™powaÅ‚ w XVII-XIX wieku jako technika mieszana z al secco.
Freskiem niesłusznie określa się każde malowidło ścienne wykonane inną techniką.

(Opis na podstawie: Stefan Kozakiewicz (redakcja), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 1969;)

   
 
polichromie.eu - odkrywanie średniowiecznych polichromii
kontakt
 
 
19485