Dzisiaj jest 27 stycznia, imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław
 
   
   
   
   
 Bibliografia ogólna
   
   
 
 


 

Bibliografia
 
 
 1. Marian ArszyÅ„ski, MalowidÅ‚a sklepienne w koÅ›ciele pokatedralnym w CheÅ‚mży, pow. ToruÅ„, woj. bydgoskie, Ochrona Zabytków 16/3 (62), 32-38, 1963

 2. Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, T. 7, cz. 1, Berlin 1928;

 3. Jerzy DomasÅ‚owski, MalowidÅ‚a w Chwarszczanach, Szlak Templariuszy: www.templariusze.org;

 4. J. DomasÅ‚owski, A. KarÅ‚owska-Kramzowa, M. Kornecki, H. MaÅ‚kiewiczówna, Gotyckie malarstwo Å›cienne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaÅ„ 1984;

 5. Robert Dziemba, Polichromia kolegiaty, w: www.miastokolobrzeg.pl (15 maja 2010 r.);
 6. Umberto Eco, Sztuka i piÄ™kno w Åšredniowieczu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006;

 7. Christian Freigang, Åšredniowieczna strzecha budowlana, w: Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, pod redakcjÄ… Rolfa Tomana, Wydawnictwo Könemann 2004

 8. Dorothea Forstner OSB, Åšwiat symboliki chrzeÅ›cijaÅ„skiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990;

 9. Johan Huizinga, JesieÅ„ Åšredniowiecza, PIW, Warszawa 1967;

 10. JarosÅ‚aw Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie AskaÅ„czyków i Wittelsbachów, PoznaÅ„ 2000;

 11. Kazimiera Kalita-SkwirzyÅ„ska, Chwarszczany. Kaplica Templariuszy. Dokumentacja historyczno-architektoniczna i program prac konserwatorskich, Szczecin 1997;

 12. Janina KÅ‚osiÅ„ska, Sztuka bizantyÅ„ska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975;

 13. StanisÅ‚aw Kobielus, Bestiarium chrzeÅ›cijaÅ„skie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002;

 14. PrzemysÅ‚aw KoÅ‚osowski, RomaÅ„skie koÅ›cioÅ‚y o ukÅ‚adzie centralnym w Polsce. Studium archeologiczno - architektoniczne, rozprawa doktorska, komputeropis udostÄ™pniony przez autora;

 15. WÅ‚adysÅ‚aw KopaliÅ„ski, SÅ‚ownik symboli, Warszawa 1990: Wydawnictwo "Wiedza Powszechna";

 16. Stefan Kozakiewicz (redakcja), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 1969;
 17. Liber cronicarum cum figuris ymaginibus ab inicio mundi, oficyna wydawnicza Antona Kobergera, Norymberga 1498; (Kronika Åšwiata, Kronika Schedla lub Kronika norymberska)

 18. Ewa Łużyniecka, Autentyzm a XIX-wieczna odbudowa katedry w Angoulême, w: Architectus 4(36) 2013;

 19. Grażyna Michalska, Domek Loretański w Gołębiu. Dziedzictwo utracone, w: Architectus 1(45) 2016;
 20. Michel Pastoreau, Åšredniowieczna gra symboli, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006;

 21. Pál Patay, Alte glocken in Ungarn, Corvina, Budapest 1977;

 22. Dariusz Piasek, Smoki, Szachownice i Å›wiÄ™ci, czyli o symbolice wybranych elementów dekoracyjnych Å›redniowiecznych koÅ›cioÅ‚ów na nowomarchijskim odcinku „Szlaku krzyżowców";

 23. José Pijoan, Sztuka romaÅ„ska we Francji, w: Sztuka Å›wiata, tom 3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1993;

 24. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980;

 25. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula i inne Å›redniowieczne zbiory przepisów o sztukach rozmaitych, wydanie drugie rozszerzone, przekÅ‚ad i opracowanie StanisÅ‚aw Kobielus, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2009;

 26. Danuta PtaszyÅ„ska, Prace konserwatorskie - województwo koszaliÅ„skie (1958-1967), Ochrona Zabytków 21/2 (81), 55-73, 1968;

 27. Jean-Claude Schmitt, Gest w Å›redniowiecznej Europie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006;

 28. Josef Schmoll, Das Kloster Chorin und die askanische Architektur in der Mark Brandenburg 1260-1320. Veröffentlichungen der Berliner Historischen Kommission beim Friedrich-Meinnencke Institut der Freien Universität Berlin, Berlin 1961;

 29. Schriften des Vereins für die Geschichte der Neumark, 1898, zeszyt VII, str. 203-206;

 30. Jutta Seibert, Leksykon sztuki chrzeÅ›cijaÅ„skiej, Tematy, postacie, symbole, ISBN: 978-83-7442-120-7, wyd.: Wydawnictwo Jedność, KwiecieÅ„ 2007

 31. BÅ‚ażej SkaziÅ„ski, Freski w kaplicy chwarszczaÅ„skiej, Szlak Templariuszy: www.templariusze.org;

 32. BÅ‚ażej SkaziÅ„ski, Latarnie umarÅ‚ych, Szlak Templariuszy: www.templariusze.org;

 33. Maria Starnawska; MiÄ™dzy JerozolimÄ… a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w Å›redniowieczu, Warszawa 1999

 34. Elżbieta Stróżecka, Od ciemnoÅ›ci do Å›wiatÅ‚a - mistyczna geometria gotyckich katedr, w: Teksty Konferencji MathPAD 2012, UMK, ToruÅ„, 22-25 Sierpnia 2012;

 35. Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo, opracowanie zbiorowe, Ars Christiana, Warszawa 1958;

 36. Zygmunt Åšwiechowski, Architektura na ÅšlÄ…sku do poÅ‚owy XIII wieku, Wydawnictwo „Budownictwo i architektura", Warszawa 1955;

 37. Richard Taylor, Przewodnik po symbolice KoÅ›cioÅ‚a, Warszawa 2006;

 38. Rolf Toman (redakcja), Sztuka romaÅ„ska. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Wydawnictwo Könemann, 2004;

 39. Rolf Toman (redakcja), Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Wydawnictwo Könemann, 2004;

 40. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l`architecture française du XIe au XVIe siècle;

 41. Jakub de Voragine, ZÅ‚ota legenda, Legenda o Å›w. Krzysztofiewww.kbroszko.dominikanie.pl/k.htm;

 42. Witruwiusz, O architekturze ksiÄ…g dziesięć, PaÅ„stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956;

 43. Ks. Wincenty Zaleski SDB, ÅšwiÄ™ci na każdy dzieÅ„, wydanie uzupeÅ‚nione, Wydawnictwo SalezjaÅ„skie, Warszawa 2000;

 44. RafaÅ‚ Å»ebrowski, Kanaan, hasÅ‚o w Polskim sÅ‚owniku judaistycznym na stronie Å»IH, www.jhi.pl/psj/Kanaan

wybór: Maciej SaÅ‚aÅ„ski

   
 
polichromie.eu - odkrywanie średniowiecznych polichromii
kontakt
 
 
19482