Dzisiaj jest 6 grudnia, imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna
 
   
   
   
   
 Bibliografia ogólna
   
   
 
 


 

Bibliografia
 
 
 1. Marian Arszyński, Malowidła sklepienne w kościele pokatedralnym w Chełmży, pow. Toruń, woj. bydgoskie, Ochrona Zabytków 16/3 (62), 32-38, 1963

 2. Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, T. 7, cz. 1, Berlin 1928;

 3. Jerzy Domasłowski, Malowidła w Chwarszczanach, Szlak Templariuszy: www.templariusze.org;

 4. J. Domasłowski, A. Karłowska-Kramzowa, M. Kornecki, H. Małkiewiczówna, Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984;

 5. Robert Dziemba, Polichromia kolegiaty, w: www.miastokolobrzeg.pl (15 maja 2010 r.);
 6. Umberto Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006;

 7. Christian Freigang, Średniowieczna strzecha budowlana, w: Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, pod redakcją Rolfa Tomana, Wydawnictwo Könemann 2004

 8. Dorothea Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990;

 9. Johan Huizinga, Jesień Średniowiecza, PIW, Warszawa 1967;

 10. Jarosław Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000;

 11. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Chwarszczany. Kaplica Templariuszy. Dokumentacja historyczno-architektoniczna i program prac konserwatorskich, Szczecin 1997;

 12. Janina Kłosińska, Sztuka bizantyńska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975;

 13. Stanisław Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002;

 14. Przemysław Kołosowski, Romańskie kościoły o układzie centralnym w Polsce. Studium archeologiczno - architektoniczne, rozprawa doktorska, komputeropis udostępniony przez autora;

 15. Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990: Wydawnictwo "Wiedza Powszechna";

 16. Stefan Kozakiewicz (redakcja), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 1969;
 17. Liber cronicarum cum figuris ymaginibus ab inicio mundi, oficyna wydawnicza Antona Kobergera, Norymberga 1498; (Kronika Świata, Kronika Schedla lub Kronika norymberska)

 18. Ewa Łużyniecka, Autentyzm a XIX-wieczna odbudowa katedry w Angoulême, w: Architectus 4(36) 2013;

 19. Grażyna Michalska, Domek Loretański w Gołębiu. Dziedzictwo utracone, w: Architectus 1(45) 2016;
 20. Michel Pastoreau, Średniowieczna gra symboli, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006;

 21. Pál Patay, Alte glocken in Ungarn, Corvina, Budapest 1977;

 22. Dariusz Piasek, Smoki, Szachownice i święci, czyli o symbolice wybranych elementów dekoracyjnych średniowiecznych kościołów na nowomarchijskim odcinku „Szlaku krzyżowców";

 23. José Pijoan, Sztuka romańska we Francji, w: Sztuka świata, tom 3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1993;

 24. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980;

 25. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula i inne średniowieczne zbiory przepisów o sztukach rozmaitych, wydanie drugie rozszerzone, przekład i opracowanie Stanisław Kobielus, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2009;

 26. Danuta Ptaszyńska, Prace konserwatorskie - województwo koszalińskie (1958-1967), Ochrona Zabytków 21/2 (81), 55-73, 1968;

 27. Jean-Claude Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006;

 28. Josef Schmoll, Das Kloster Chorin und die askanische Architektur in der Mark Brandenburg 1260-1320. Veröffentlichungen der Berliner Historischen Kommission beim Friedrich-Meinnencke Institut der Freien Universität Berlin, Berlin 1961;

 29. Schriften des Vereins für die Geschichte der Neumark, 1898, zeszyt VII, str. 203-206;

 30. Jutta Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, Tematy, postacie, symbole, ISBN: 978-83-7442-120-7, wyd.: Wydawnictwo Jedność, Kwiecień 2007

 31. Błażej Skaziński, Freski w kaplicy chwarszczańskiej, Szlak Templariuszy: www.templariusze.org;

 32. Błażej Skaziński, Latarnie umarłych, Szlak Templariuszy: www.templariusze.org;

 33. Maria Starnawska; Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999

 34. Elżbieta Stróżecka, Od ciemności do światła - mistyczna geometria gotyckich katedr, w: Teksty Konferencji MathPAD 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012;

 35. Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo, opracowanie zbiorowe, Ars Christiana, Warszawa 1958;

 36. Zygmunt Świechowski, Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Wydawnictwo „Budownictwo i architektura", Warszawa 1955;

 37. Richard Taylor, Przewodnik po symbolice Kościoła, Warszawa 2006;

 38. Rolf Toman (redakcja), Sztuka romańska. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Wydawnictwo Könemann, 2004;

 39. Rolf Toman (redakcja), Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Wydawnictwo Könemann, 2004;

 40. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l`architecture française du XIe au XVIe siècle;

 41. Jakub de Voragine, Złota legenda, Legenda o św. Krzysztofiewww.kbroszko.dominikanie.pl/k.htm;

 42. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956;

 43. Ks. Wincenty Zaleski SDB, Święci na każdy dzień, wydanie uzupełnione, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2000;

 44. Rafał Żebrowski, Kanaan, hasło w Polskim słowniku judaistycznym na stronie ŻIH, www.jhi.pl/psj/Kanaan

wybór: Maciej Sałański

   
 
polichromie.eu - odkrywanie średniowiecznych polichromii
kontakt
 
 
18801